ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΟΤ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 16.4.2018, κατά τις εργάσιμες μέρες του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού από τις 08:00 μέχρι τις 15:30.

 

Δείτε εδώ την ανακοίνωση