Επικοινωνία

 Για εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 77 77 72 52 ή στο info@youthentrepreneurshipcy.eu
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

Λευκωσία (Κεντρικά Γραφεία)
Λεωφόρος Αθαλάσσας 104
2024 Στρόβολος
Sofocles Tower (3ος, 4ος και 5ος όροφος)
Τηλ.: 00357-22402600/2
Φαξ: 00357-22402700
Emailinfo@onek.org.cy

 Επικοινωνία:

Όνομα
Email
Τηλέφωνο
Θέμα
Μήνυμα