Με μία ματιά

  Στόχος του έργου είναι η οργάνωση και υλοποίηση μιας σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιχειρηματικότητας,  σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου τα οποία θα συνδυαστούν με εξατομικευμένη βοήθεια προς τους νέους από έμπειρους επιχειρηματίες/μέντορες. Συγκεκριμένα, μέσα στα πλαίσια του εν λόγω έργου θα οργανωθούν και υλοποιηθούν συνολικά 25 εκπαιδευτικά προγράμματα και θα επωφεληθούν 600 νέοι. Το κάθε πρόγραμμα αποτελείται από 2 μέρη: 

 • Εκπαίδευση/Κατάρτιση στην τάξη
 • Εξατομικευμένη βοήθεια στους συμμετέχοντες των προγραμμάτων

Η κατάρτιση είναι διάρκειας 28 ωρών (4 ημερών). Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης  οι νέοι θα:

 • Γνωρίζουν όλα τα στάδια που χρειάζονται για να δημιουργηθεί μία επιχείρηση ή δομή αυτοαπασχόλησης
 • Ενημερωθούν για τις διαδικασίες ίδρυσης επιχείρησης
 • Αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για τη δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου, διοίκηση / διαχείριση έργου
 • Αποκτήσουν δεξιότητες τεχνικών πωλήσεων και επικοινωνίας
 • Ενημερωθούν για τη διαδικασία πώλησης μια εταιρείας και τις μεθόδους διεύρυνσης μια εταιρείας
 • Αναγνωρίσουν το ρίσκο που αναλαμβάνεται με την σύσταση μίας νέας επιχείρησης.

Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι πρακτικό και διασφαλίζει ότι οι νέοι θα αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να ξεκινήσουν και να λειτουργήσουν μία επιτυχημένη επιχείρηση. Στο τέλος του πρώτου εκπαιδευτικού μέρους οι νέοι θα είναι σε θέση να μπορούν να παρουσιάζουν ένα σύντομο πλάνο είτε σε επενδυτές είτε σε άλλες δομές χρηματοδότησης (ευρωπαϊκά εργαλεία, εθνικά, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κλπ).
Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης στην τάξη, οι νέοι που ολοκλήρωσαν με επιτυχία την εκπαίδευση (με ποσοστό παρουσιών πέραν του 70%) θα λάβουν υποστήριξη από έμπειρους Μέντορες διάρκειας 12 ωρών σε μία περίοδο 6 μηνών.
Οι ημερομηνίες των επερχόμενων προγραμματισμένων κύκλων κατάρτισης θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του έργου και συγκεκριμένα στην σελίδα Ημερομηνίες Προγραμμάτων.

Σε ποιους απευθύνονται τα προγράμματα:
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι ηλικίας 15-29 ετών και να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, εργασίας ή κατάρτισης. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Νέους που αποχώρησαν πρόωρα από το εκπαιδευτικό σύστημα (NEETs)
 • Απόφοιτους  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.